MÁY KHOAN

MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 8 TẤC ( KT800 )

MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 8 TẤC ( KT800 )

MODEL: K8T
GIÁ: 4,565,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m - 1hp

MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m - 1hp

MODEL: K1M1HP
GIÁ: 6,490,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m

MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m

MODEL: K1M1/2HP
GIÁ: 6,160,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m2

MÁY KHOAN THƯỜNG TIẾN ĐẠT CAO 1m2

MODEL: KT1M2
GIÁ: 0 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN TAY PHAY TIẾN ĐẠT CAO 1m2

MÁY KHOAN TAY PHAY TIẾN ĐẠT CAO 1m2

MODEL: KTP1M2
GIÁ: 8,580,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN CONIC TIẾN ĐẠT 3 PULY CAO 1m2

MÁY KHOAN CONIC TIẾN ĐẠT 3 PULY CAO 1m2

MODEL: KC1M2
GIÁ: 8,910,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY KHOAN CONIC TIẾN ĐẠT 3PULY CAO 1m4

MÁY KHOAN CONIC TIẾN ĐẠT 3PULY CAO 1m4

MODEL: KC1M4
GIÁ: 9,130,000 VNĐ (đã VAT)
Design by pmvietnam