Kéo cắt sắt


Chế tạo lưỡi dao bằng thép tiêu chuẩn

 

KÉO CẮT V6
Cắt được V6, La 6, Φ 16, □ 16
KÉO CẮT V5
Cắt được V5, La 5, Φ 14, □ 14
KÉO NHÔNG
Cắt được La 5, Φ 14, □ 14
KÉO XÂY DỰNG
Xây dựng 20 : Cắt được Φ 20, □ 18
Xây dựng 16 : Cắt được Φ 16, □ 16
Trở về trang Sản phẩm